Førstehjælp

Førstehjælp

Skal du gå i gang med at tage kort, og har brug for et førstehjælpskursus?

Book førstehjælpskursus til dit kort på siden “tilmelding” Du modtager et certificeret førstehjælpsbevis.

Kurset er gyldigt i forhold til kort til bil, MC, knallert og traktor.

Førstehjælpskursus til kort redder liv

4.000 danskere rammes hvert år af hjertestop. Hvert år kommer 20.000 til skade i trafikken – og 500.000 ulykker i hjemmet kræver hvert år et besøg på skadestuen! Lærer du førstehjælp, kan du hjælpe familie, venner eller andre, som er ude for et uheld.

Kursusbeskrivelse – færdselsrelateret førstehjælpskursus til kort

På vores færdselsrelaterede førstehjælpskurser til bilister lærer du at:
Genoplive et menneske, som ikke trækker vejret
Bruge en hjertestarter
Yde førstehjælp til typiske skader for eksempel i forbindelse med trafikulykker, blødninger eller forbrændinger
Standse en ulykke og forhindre, at flere kommer til skade
Du lærer også, hvordan du skal handle på ulykkesstedet:

Hvordan man vurderer, om de tilskadekomnes tilstand er kritisk, og derfor har behov får hjælp
Nødflytning fra bil og sikkerhed på ulykkessted
Førstehjælp til hyppigst forekomne skader ved trafikulykker, herunder knoglebrud, nakke-/rygskader og blødninger

first aid, rescue, victim-850489.jpg